Cốc Tim Trắng

70.000 

Cốc tim trắng in hình cá nhân thể hiện phong cách của bạn.

Chiếc cốc mang hình ảnh của bạn gửi đến người ấy để thay những lời muốn nó ý nghĩa và sâu lắng.

error: Content is protected !!