Pha Lê Băng Sơn

250.000 

Kích thước  125x150x16 mm : 240k

Kích thước 150x200x16 mm : 340k

Chất liệu: Pha lê K9 (cao cấp)

error: Content is protected !!