Pha Lê Tim Đôi BIG

350.000 

Pha lê trái tim đôi in hình của chính bạn

Nói lên ý nghĩa và hương vị của tình yêu.

Một sự gắn kết ý nghĩa chính pha lê mang lại cho bạn và người ấy.

error: Content is protected !!